Amaç

single-img-five
Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği

Amacımız

Dernek, ulusal ve uluslararası düzeyde;

Tarım ekonomisini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren tüm alanlarda ve konularda (işletmecilik, politika, pazarlama, finansman, yayım, kırsal kalkınma, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi vb.) diğer disiplinlerle ortaklaşa veya sadece dernek olarak her türlü akademik ve diğer çalışmaları gerçekleştirmek,

Tarım ekonomistlerinin işlevlerini, mesleki standartlarını ve yetkilerini belirlemeye katkıda bulunmak,

Tarım Ekonomistleri meslek dayanışmasına yönelik tüm konularda çalışmalar yapmak,

Tarım Ekonomistlerinin akademik, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine ve yaygın etkinliklerini artırmaya katkı sağlayacak her türlü çalışmayı gerçekleştirmek,

Derneğin, tarım ekonomisi disiplini konusunda bilimsel çalışmaları içeren, uluslararası ve ulusal düzeyde tanınır yayın araçlarına sahip olmasını sağlamak,

Tarım politikalarının belirlenmesi ve tarım ekonomisinin tüm alanlarında uzman görüşü, rapor ve benzeri katkılar oluşturulması amaçlarıyla kurulmuştur.